Wijk aan de slag

Publicatiedatum: 26-10-2017

Gemeente, Patrimonium, buurtorganisaties en bewoners werken samen in het Franse Gat

Afgelopen woensdag 25 oktober is de startbijeenkomst geweest over de gebiedsvisie op het Franse Gat. De gemeente Veenendaal, Patrimonium woonservice en buurtorganisaties uit het Franse Gat hebben tijdens deze kick off samen gewerkt aan de concept gebiedsvisie op het Franse Gat. 

Aan de hand van 5 thema’s uit de concept inventarisatie gebiedsvisie, hebben de verschillende organisaties en bewonersvertegenwoordigers interactief meegedaan. De 5 thema’s zijn: Wonen, Voorzieningen, Openbare ruimte, Zorg en Welzijn en Wilde ideeën. Er is gekeken of buurtorganisaties en bewonersvertegenwoordigingen belangrijke aandachtspunten herkenden en wat zij belangrijk vinden om aan te werken. Het was een mooie ervaring om zo met elkaar te werken aan een toekomstbestendige wijk het Franse Gat.  

Waarom een gebiedsvisie van Patrimonium en de gemeente samen?

Patrimonium gaat in de komende tien jaar haar complete woningbezit onder handen nemen. Omdat dit waarschijnlijk ook gevolgen heeft voor de openbare ruimte is het goed om samen met de gemeente op te trekken. Daarnaast heeft de wijk ook behoefte aan een multifunctionele accommodatie/integraal kindcentrum (IKC). De gemeente streeft ernaar om dit in elke wijk te realiseren. Ook is de ambitie van de gemeente dat iedereen in Veenendaal in 2035 energieneutraal woont. En dat sluit weer aan bij de ambitie van Patrimonium om haar woningen in het Franse Gat ook energiezuinig te maken.

Wijk aan de slag

Belangrijk voor gemeente en Patrimonium is dat ze samen met de bewoners van huur- en koopwoningen, buurtorganisaties en ondernemers in de wijk optrekken. Zij weten als geen ander wat er nodig is in de wijk en wat de wensen zijn. Tijdens de eerste bijeenkomst is al veel informatie opgehaald en ook een groep ambassadeurs gevormd die de spreekbuis van de bewoners wordt. Daarnaast gaan de gemeente en Patrimonium in 2018 ook in gesprek met andere inwoners van het Franse Gat.

Hoe nu verder?

Dit is nog maar een begin. Uiteindelijk moet eerst de gebiedsvisie het Franse Gat definitief worden vastgesteld. Daarnaast is Patrimonium bezig met de voorbereidingen voor de start van het renoveren van de eerste woningen. Ook worden er nog allerlei onderzoeken in de komende periode in de wijk  gedaan, zoals bodemonderzoek en flora-en-faunaonderzoek. Van alle voorbereidingen en ontwikkelingen houden de gemeente en Patrimonium de wijkbewoners op de hoogte via onder andere de wijkfacebookpagina’s, hun website, via de h-a-h kranten en verschillende nieuwsbrieven. In 2018 worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd en zoeken wij u op in de wijk.

Deel deze pagina