Woningcorporaties veranderen

Publicatiedatum: 12-02-2015

In de afgelopen periode is er veel gesproken over woningcorporaties. Wat mogen ze wel en wat mogen ze niet. Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer een nieuwe wet voor de woningcorporaties aangenomen. Die gaat in, als ook de Eerste Kamer instemt, op 1 juli dit jaar. Tevens moeten de corporaties heel veel extra belasting gaan betalen. Door die twee zaken gaan woningcorporaties verder veranderen. Ze hebben minder ruimte om bij te dragen aan leefbaarheid in de wijken, minder ruimte voor vernieuwing van het woningbezit. Ze moeten hun kosten sterk reduceren. Mogen geen koopwoningen meer bouwen. Moeten hun huren sterker verhogen. En er is minder ruimte voor investeringen zoals renovatie en nieuwbouw. Dat zijn zo wat ingrediënten voor de toekomst.

Ondanks de nieuwe wet wordt er in Nederland nogal verschillend gedacht over wat van woningcorporaties mag/moet worden verwacht. Aan de ene kant is er de gedachte dat er genoeg sociale huurwoningen zijn, dat de huur hiervan te laag is en dat er te veel mensen met een te hoog inkomen de goedkope woningen bezet houden (“scheefwonen”).

Aan de andere kant wordt er gesproken over de nieuwe werkelijkheid in Nederland, mensen hebben lagere inkomens, pensioenen verminderen en de stijgende woonlasten zijn mede daardoor moeilijk op te brengen. En er is minder ruimte om een huis te kopen omdat mensen minder snel vast werk en inkomen hebben en daarom geen of minder makkelijk een hypotheek krijgen. De hoeveelheid sociale huurwoningen zou daarom juist moeten groeien. Bovendien is er een groep nieuwkomers op de woningmarkt die niet zo gebonden is aan eigen woningbezit en die flexibeler wil blijven en vanwege een eventuele nieuwe baan in de toekomst makkelijk wil kunnen verhuizen.

Voorlopig lijkt het rijksbeleid meer gestoeld te zijn op de eerste visie; huurverhogingen, minder bouwen, woningen verkopen en geld afdragen door corporaties aan het Rijk.

Hoe gaat Patrimonium in Veenendaal om met de nieuwe werkelijkheid voor woningcorporaties?

Directeur Piet de Vrije: “We zijn het eens met het feit dat corporaties dicht bij hun kerntaak moeten blijven. We zijn er voor de mensen die qua inkomen een betaalbare huurwoning willen. Geen dure projecten of bouwen in de koopsector maar juist wel bouwen voor onze doelgroep, werken aan leefbaarheid en onze woningen energie zuiniger maken is voor ons het uitgangspunt. Wel moeten we oppassen niet met het badwater ook het kind weg te gooien. Denk bijvoorbeeld aan de herstructurering van de Binnenronde. Patrimonium bouwde na de sloop van 75 sociale huurappartementen zowel huur als koopappartementen terug. Voor de buurt was dat heel goed om meer menging te krijgen en het centrum van het Franse Gat te versterken. Dat is ook goed gelukt. Maar met de nieuwe wet kan dat niet meer zo makkelijk”.

“We zullen als Patrimonium op het gebied van onze bemoeienis in buurten voor de leefbaarheid  en veiligheid wel de rand van de wet blijven opzoeken. Die mogelijkheden om daar een bijdrage aan te leveren in de buurten zouden eerst geheel verdwijnen, maar mede door een lobby vanuit Veenendaal laat de wet daar nu toch wat meer ruimte voor. Wij vinden het belangrijk dat we bij kunnen blijven dragen en samen  met de betreffende instanties op het gebied van zorg en welzijn onze kennis uit de buurten delen. Het meeste moeite hebben we met het feit dat Den Haag denkt dat de huren alsmaar verder omhoog kunnen. Dat staat haaks op wat mensen in hun portemonnee hebben. Patrimonium doet er alles aan om die stijging beperkt te houden en toch de enorme lasten die het rijk ons oplegt op te hoesten. We bezuinigen sterk op al onze kosten. Dat betekent ook minder onderhoud, minder renovaties en minder nieuwbouw”. “Voor Veenendaal is dat best een probleem omdat Veenendaal nog tot 2035 doorgroeit en er dus meer woningen nodig zijn. Patrimonium wil  proberen daar zoveel mogelijk aan bij te dragen, bijvoorbeeld ook in Veenendaal-oost”. “We willen ook voor mensen die zorg nodig hebben goede huisvesting blijven bieden; daarom starten we eerdaags met de bouw van De Shelter in het Stationskwartier. Andere  grote projecten voor ons zijn de bouw in het Schrijverspark en straks de sloop en nieuwbouw van de appartementen aan de Stadhouderslaan.” “ Het zijn allemaal projecten die we hebben voorbereid voordat de nieuwe wet en de enorme heffing door het Rijk bekend waren. Die wet en heffing hebben tot gevolg dat we dergelijke projecten in de toekomst niet of nauwelijks meer kunnen betalen. Onze bijdrage aan de nieuwbouw in Veenendaal zal dus afnemen.

Patrimonium heeft uit laten rekenen hoeveel sociale huurwoningen er tot 2030 gebouwd zouden moeten worden in Veenendaal. Daaruit blijkt dat er minimaal 1000 extra sociale huurwoningen gerealiseerd zouden moeten worden. Dat aantal kan nog hoger zijn als er minder woningen vrijkomen. Dat zou makkelijk het geval kunnen zijn omdat de  mensen met een middeninkomen in deze goedkopere woningen blijven wonen in plaats van te verhuizen naar de vrije sector huurwoningen. Het is namelijk de vraag of er vrije sector huurwoningen door marktpartijen voor die groep gebouwd gaan worden.

Het zal een enorme inspanning van alle betrokkenen vereisen om nog ruim duizend nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen.  Patrimonium zal net als alle corporaties veel moeilijke keuzes moeten maken. Het kan niet meer en –en, maar zal meer of-of zijn”.

 

Deel deze pagina