Missie en Visie

Missie

'Wij dragen samen bij aan fijn wonen van mensen in de Veenendaalse samenleving'; dat is de missie van Patrimonium woonservice. Dat betekent het goed en passend huisvesten van mensen die – vaak vanwege een beperkt inkomen - daarin zelf niet kunnen voorzien. En onder goede huisvesting verstaan wij ook een veilige, leefbare en duurzame woonomgeving. Klantgedreven en op een vernieuwende en financieel economisch gezonde manier werken wij aan een prettig woonmilieu voor onze verschillende doelgroepen. Onze thuismarkt is Veenendaal maar we zijn ook actief in de ‘Food Valley’ en Zuid-oost Utrecht.

De komende jaren zetten we ons extra in voor onder meer:

 • duurzaamheid in woningen, bijvoorbeeld door een betere energieprestatie van bestaande woningen,
 • lage woonlasten door te besparen op energiekosten en door betaalbaar te (ver)bouwen,
 • diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, om het zelfstandig wonen en de zelfredzaamheid te vergroten.

De klant staat centraal

We werken klantgedreven door een goede balans tussen digitalisering en persoonlijk contact. Investeringen in nieuw- en verbouw stemmen we af op de wensen en mogelijkheden van onze klanten. In de buurten waar we woningen hebben, zijn we zichtbaar en benaderbaar. We stimuleren de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen buurt en houden daarbij rekening met de (on)mogelijkheden van mensen. Als de problemen van onze bewoners een directe relatie hebben met wonen, bieden we een sociaal vangnet.

Kernwaarden

In ons werk en het contact met onze klanten zijn dit onze kernwaarden:

 • Onze houding is klantgedreven. Wij zijn ons ervan bewust dat er niet één soort klant bestaat en stellen ons open en luisteren met respect naar de wensen en ideeën van onze klanten. Daarbij zijn we flexibel en leveren maatwerk waar nodig. Wij zijn verantwoordelijk, vriendelijk, behulpzaam, duidelijk en oplossingsgericht. Door onze toegankelijkheid, verantwoordelijkheid en eerlijke interesse zorgen we ervoor dat onze klanten tevreden zijn.
 • Door te verbinden brengen we samenwerking tot stand. Omdat samenwerken altijd meerwaarde oplevert. Zo creëren we, samen met anderen, meer ideeën en initiatieven, meer kansen en mogelijkheden, meer draagvlak en betrokkenheid, meer ontwikkeling en resultaat.
 • We willen duurzaam ondernemen. Innovatief en ondernemend werken we - met aandacht voor mens en milieu, kosten en kwaliteit, effectiviteit en continuïteit – aan bestendige relaties en een betere toekomst.
 • We zijn maatschappelijk betrokken. Met oog voor mensen en hun omgeving zetten we ons actief in voor een samenleving waarin iedereen betrokken is en waaraan iedereen bijdraagt. Waar wonen, welzijn en zorg voor iedereen goed en vanzelfsprekend zijn.
 • We zijn betrouwbaar. We gaan integer en respectvol met mensen om en we zijn bereikbaar en behulpzaam. We maken heldere en haalbare afspraken die wijzelf en anderen goed kunnen nakomen.

Kerncijfers

Een paar cijfers die onze organisatie kenmerken

 • ruim 7.600 sociale huurwoningen
 • 480 garages en parkeerplaatsen
 • diverse koopwoningen
 • ± 80 medewerkers

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden